A new nasal tunnel in the correction of paralytic lagophthalmos with free muscle grafts

J.P. Nicolai*, P.H. Robinson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)203-205
  Aantal pagina's3
  TijdschriftChirurgia plastica
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit