A New Psychological Perspective on Identity content: Its Conceptualization, Measurement, and Application

Felicity Turner

Onderzoeksoutput

1242 Downloads (Pure)

Samenvatting

De inhoud van een identiteit is een centraal concept in sociaal-psychologisch onderzoek. De inhoud van een identiteit draagt immers haar betekenis en definieert daarmee hoe mensen zichzelf zien. De huidige literatuur over dit onderwerp (bijv. feministisch onderzoek en onderzoek naar groepsnormen en ‘identity complexity’) hanteert echter een kakofonie aan theorieën en methodes. In reactie hierop ontwikkelt deze these een nieuwe en overkoepelende benadering. Deze benadering integreert reeds ontwikkelde ideeën over hoe de inhoud van identiteit werkt in een overkoepelende theoretische en methodologische benadering (hoofdstuk 2). In de rest van de these ligt de nadruk op de empirische toepassing van deze benadering. De focus ligt hier op politisering (hoofdstuk 4-7): het proces wat mensen ondergaan wanneer zij zichzelf als activist gaan zien. We onderzoeken de betekenis van politieke identiteiten (hoofdstuk 7), waarom betekenisvolle identiteiten noodzakelijk zijn (hoofdstuk 3) en hoe politiek actief zijn deel gaat uitmaken van het zelfbeeld (hoofdstuk 6) en hier zelfs dominant in kan worden (hoofdstuk 4 & 5). Dit opent de black-box van politieke identiteiten: We zien hoe die er inhoudelijk uitziet en waar die vandaan komen, wat nieuw onderzoek naar politisering mogelijk maakt. Het biedt bijvoorbeeld de kans om reeds lang veronderstelde processen grondig empirisch te onderzoeken. Ons onderzoek laat op basis van deze benadering zien dat politisering een langdurig proces is van kwalitatieve verandering in het zelfbeeld. In dit proces worden meerdere identiteiten geleidelijk aan met elkaar in harmonie gebracht tot een totaal, coherent en politiek georiënteerd zelf.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Zomeren, Martijn, Supervisor
  • Postmes, Tom, Supervisor
Datum van toekenning16-feb-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6328-131-7
StatusPublished - 2016

Citeer dit