A new take on "tried and true": Purposefully repurposing activities for phenomena-based teaching

James Brian Hancock, II*, May Lee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)43-48
TijdschriftThe Science Teacher
Volume85
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit