A new therapy for a new syndrome

JJM Ligtenberg*, P Nieboer, JAM Beentjes, TS van der Werf, JE Tulleken, JG Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1013-1013
Aantal pagina's1
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume26
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul.-2000

Citeer dit