A note on 'Sophist' 257b9-c3 + Plato

Job van Eck*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)75-77
Aantal pagina's3
TijdschriftMnemosyne
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb-1997

Citeer dit