A novel shaped by openness and the transgression of boundaries: France Daigle intertwines personal and Acadian history in 'Pas Pire'

J Den Toonder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)57-68
Aantal pagina's12
TijdschriftVoix & images
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2004

Citeer dit