A Novel Technique for In-Situ TEM Characterization of Precipitates in Alloys

Jiancun Rao, Xiaodong Zhang, Vasek Ocelik, David Vainchtein, Jeff T. M. De Hosson, Sz-Chian Liou, Wen-An Chiou

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftMicroscopy and Microanalysis
Volume24
Nummer van het tijdschriftS1
DOI's
StatusPublished - aug-2018

Citeer dit