A one-dimensional stochastic unfolding model with an application to party preferences in The Netherlands

Wijbrandt H. van Schuur, Frans N. Stokman

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  68 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3-29
  Aantal pagina's0
  TijdschriftM.D.N. : methoden en data nieuwsbrief van de Sociaal Wetenschappelijke Sectie van de V.V.S.
  Volume4
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit