A PATIENT EDUCATION-PROGRAM FOR A CONTINUOUS INFUSION REGIMEN ON AN OUTPATIENT BASIS

R NIEWEG*, J GREIDANUS, EGE DEVRIES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)177-182
Aantal pagina's6
TijdschriftCancer Nursing
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug.-1987

Citeer dit