A PHASE-II STUDY OF A 21 DAY CONTINUOUS INFUSION SCHEDULE WITH EPIRUBICIN IN ADVANCED GASTRIC-CANCER

EGE DEVRIES*, AG NANNINGA, J GREIDANUS, ETHGJ OREMUS, RCJ VERSCHUEREN, NH MULDER, DT SLEIJFER, PHB WILLEMSE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1509-1510
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean journal of cancer & clinical oncology
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-1989

Citeer dit