A Philosophical Analysis of Bayesian model selection

J.-W. Romeijn, R. van de Schoot

OnderzoeksoutputAcademic

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelEPRINTS-BOOK-TITLE
UitgeverijUniversity of Groningen
Aantal pagina's32
StatusPublished - 2008

Citeer dit