A place for life or a place to live: Rethinking village attachment, volunteering and livability in Dutch rural areas

Vertaalde titel van de bijdrage: Een plek om te leven of een plek om te wonen: Rethinking village attachment, volunteering and livability in Dutch rural areas

Johannes Gieling

  Onderzoeksoutput

  1727 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De klassieke verzorgingsstaat maakt steeds meer plaats voor een ‘participatiesamenleving’. Verwacht wordt dat actieve burgers met gezamenlijke inzet en vrijwilligerswerk hun lokale leefomgeving leefbaar houden. Het is echter de vraag in hoeverre hedendaagse dorpelingen daadwerkelijk gemotiveerd zijn tot meer vrijwillige inzet voor de lokale leefbaarheid. Als belangrijke voorwaarde voor lokale participatie wordt lokale binding gezien. Echter, een toenemend aantal dorpelingen zou vooral een consumptieve en residentiële band met het dorp hebben en hun sociale levens zouden zich overwegend buiten het dorp af spelen. In dit proefschrift onderzoek ik hoe hedendaagse dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en hoe moderne vormen van dorpsbinding samenhangen met de wil om actief te worden in het dorp. Om hierop antwoord te geven wordt gebruikt gemaakt van een landelijke en representatieve database waardoor de conclusies van toepassing zijn voor het gehele Nederlandse platteland. De resultaten van de studie laten zien dat de hedendaagse trend naar een zelfstandig en zelfredzaam platteland veel potentie biedt aan mobiele burgers die graag de verantwoordelijkheid willen nemen voor de inrichting van hun eigen leefomgeving. Hierdoor kunnen actieve bewoners steeds meer een stempel drukken op de leefomgeving die zij delen met minder betrokken bewoners. Een goede sociale cohesie is echter een belangrijke voorwaarde voor lokale inzet. Zolang de onderlinge sociale contacten goed zijn is het aannemelijk dat het platteland een aantrekkelijke woonlocatie blijft waar mensen met diverse wensen en behoeften naar volle tevredenheid kunnen wonen. Daarnaast zouden overheden zich wel actief moeten blijven inzetten om de levenskwaliteit van kwetsbare groepen te garanderen.
  Vertaalde titel van de bijdrageEen plek om te leven of een plek om te wonen: Rethinking village attachment, volunteering and livability in Dutch rural areas
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Haartsen, Tialda, Supervisor
  • Strijker, Derk, Supervisor
  • Vermeij, L., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning12-mrt.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0424-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-0423-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit