A Planners' Encounter with Complexity

G. de Roo, E.A. Silva

OnderzoeksoutputAcademic

84 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Plaats van productieFarnham
UitgeverijAshgate Publishing
ISBN van geprinte versie978-1-4094-0265-7
StatusPublished - 2010

Citeer dit