A Profusion of Perspectives: The Year in the Netherlands

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  52 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)119-125
  Aantal pagina's7
  TijdschriftBiography; an interdisciplinary quarterly
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - nov.-2021

  Citeer dit