A program for direct support professionals to promote a healthy lifestyle

Annelies Overwijk, Annette van der Putten, Cees van der Schans, Kristel Vlot-van Anrooij, Thessa Hilgenkamp, Aly Waninge

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1299-1299
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - jul-2021

Citeer dit