A prospective multicentre screening study on multidrug-resistant organisms in intensive care units in the Dutch-German cross-border region, 2017 to 2018: the importance of healthcare structures

Corinna Glasner*, Matthijs S Berends, Karsten Becker, Jutta Esser, Jens Gieffers, Annette Jurke, Greetje Kampinga, Stefanie Kampmeier, Rob Klont, Robin Köck, Lutz von Müller, Nashwan Al Naemi, Alewijn Ott, Gijs Ruijs, Katja Saris, Adriana Tami, Andreas Voss, Karola Waar, Jan van Zeijl, Alex W Friedrich

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A prospective multicentre screening study on multidrug-resistant organisms in intensive care units in the Dutch-German cross-border region, 2017 to 2018: the importance of healthcare structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology