A Prospective Study on How Symptoms in a Network Predict the Onset of Depression

Lynn Boschloo*, Claudia D. van Borkulo, Denny Borsboom, Robert A. Schoevers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)183-184
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume85
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit