A PUTTY-CLAY VINTAGE MODEL FOR SECTORS OF INDUSTRY IN THE NETHERLANDS

S K KUIPERS, C M ANDRIESEN, J P A M JACOBS, G H KUPER

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)151-175
  Aantal pagina's25
  TijdschriftDe Economist
  Volume133
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit