A quest to optimize the clinical pharmacology of tuberculosis and human immunodeficiency virus drug treatment

Alper Daskapan

  Onderzoeksoutput

  668 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Tuberculose (TB) is op dit moment de dodelijkste infectieuze ziekte wereldwijd, met alleen in 2016 al 1.7 miljoen doden. HIV infectie is de belangrijkste risicofactor voor TB. Patiënten met een TB/HIV co-infectie hebben last van geneesmiddel interacties, ze moeten veel pillen slikken en ze moeten hun levensstijl ingrijpend aanpassen voor de genezing of remming van hun infectie. Ten slotte lopen ze ook nog eens de kans dat de behandeling niet goed lukt doordat zij een wat andere resorptie, omzetting of uitscheiding van geneesmiddelen hebben (door natuurlijk voorkomende variatie in farmacokinetiek). Dit proefschrift richt zich op het optimaliseren van de medicamenteuze TB behandeling bij de combinatie van TB en HIV infectie en daarnaast op het gebruik van het antiretrovirale middel darunavir.
  We hebben in de literatuur onderzocht wat er bekend is over het effect van HIV infectie op de bloedspiegelconcentraties van de meest gangbare TB geneesmiddelen. TB patiënten worden normaal gesproken 6 maanden lang behandeld met geneesmiddelen. In de praktijk blijkt echter dat een deel van de patiënten langer behandeld moet worden. We hebben onderzocht welke risicofactoren kunnen bijdragen aan een langere behandeling. We verschaften ook inzicht in de complexiteit van de behandeling van mensen met TB en HIV door de opgedane ervaringen te beschrijven.
  Daarnaast hebben we ook methoden, zoals laboratoriumbepalingen en algoritmes, ontwikkeld die kunnen helpen bij het optimaal doseren van de HIV medicijn darunavir. Ook hebben we gekeken naar de voedingspatronen van patiënten die darunavir gebruiken met als doel om gezonder eten te bevorderen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Alffenaar, Jan Willem, Supervisor
  • Stienstra, Ymkje, Supervisor
  Datum van toekenning21-nov.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1162-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-1161-3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit