A RADIO OUTBURST AND JET FROM THE SYMBIOTIC STAR CH-CYG

AR TAYLOR*, ER SEAQUIST, JA MATTEI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

80 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)38-41
Aantal pagina's4
TijdschriftNature
Volume319
Nummer van het tijdschrift6048
StatusPublished - 2-jan.-1986

Citeer dit