A randomized open-label comparison of the impact of aripiprazole versus risperidone on sexual functioning (RAS study)

Marrit K de Boer, Durk Wiersma, Johan Bous, Sjoerd Sytema, Andrea E G M van der Moolen, Bob Wilffert, Takashi Hamamura, Henderikus Knegtering

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)523-525
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug-2011

Citeer dit