A rapid isolation procedure for dendritic cells from mouse spleen by centrifugal elutriation

Miriam Ossevoort, R E Toes, M L de Bruijn, C J M Melief, C G Figdor, W M Kast

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)101-111
TijdschriftJournal of Immunological Methods
Volume155
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit