A re-evaluation of the statistical model in Pollet and Nettle 2009

Esther Herberich, Torsten Hothorn, Daniel Nettle, Thomas V. Pollet*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)150-151
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEvolution and Human Behavior
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mrt.-2010

  Citeer dit