A realist partner for Linda: confirming a theoretical hypothesis more than its observational sub-hypothesis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)63 - 71
Aantal pagina's9
TijdschriftSynthese
Volume184
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit