A record of twin fetuses in a harbor porpoise (Phocoena phocoena) stranded on the Dutch coast

Lonneke L. IJsseldijk*, Andrea Grone, Sjoukje Hiemstra, Jeroen Hoekendijk, Lineke Begeman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)394-397
Aantal pagina's4
TijdschriftAquatic Mammals
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 24-nov-2014

Citeer dit