A relational perspective on the contract-control-trust nexus in an interfirm relationship

Reinald A. Minnaar, Ed Vosselman, Paula Van Veen-Dirks, Muhammad Kaleem Zahir-ul-Hassan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)30-41
TijdschriftManagement Accounting Research
Volume34
DOI's
StatusPublished - mrt-2017

Citeer dit