A repertory of Byzantine legal manuscripts, pt 1, Secular law (Nr. 1-327).

B.H. Stolte

OnderzoeksoutputProfessional

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)427-429
Aantal pagina's3
TijdschriftByzantinische Zeitschrift
Volume90
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1997

Citeer dit