A Research Agenda for Hybrid Intelligence: Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence

Zeynep Akata, Dan Balliet, Maarten de Rijke, F Dignum, V. Dignum, Guszti Eiben, Antske Fokkens, Davide Grossi, Koen Hindriks, Holger Hoos, Haley Hung, Catholijn Jonker, Christof Monz, Mark Neerincx, Frans Oliehoek, Hendrik Prakken, Stefan Schlobach, Linda van der Gaag, Frank van Harmelen, Herke van HoofBirna van Riemsdijk, Aimee van Wynsberghe, Rineke Verbrugge, Bart Verheij, Piek Vossen, Max Welling

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)18-28
TijdschriftComputer
Volume53
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit