A sensor for quantification of macromolecular crowding in living cells

Arnold J. Boersma*, Inge S. Zuhorn, Bert Poolman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

122 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten