A Sequent Calculus for Urn Logic

Rohan French

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

197 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)131-147
TijdschriftJournal of Logic, Language and Information
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit