A short history of distributive justice

Sjoerd Zeelenberg*, Justin Beaumont

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)829-831
  Aantal pagina's3
  TijdschriftProgress in Human Geography
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec-2006

  Citeer dit