A source for the magical ship in the 'Partonopeu de Blois' and Marie de France's 'Guigemar'

SI Sobecki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)220-222
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNotes and Queries
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - sep-2001

  Citeer dit