A specific DAMP profile identifies susceptibility to smoke-induced airway inflammation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1183-1186
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2014

Citeer dit