A Spinozistic Approach to Relational Autonomy: The Case of Prostitution

Andrea Sangiacomo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TitelSpinoza and Relational Autonomy
SubtitelBeing with others
RedacteurenAurelia Armstrong, Keith Green, Andrea Sangiacomo
UitgeverijEdinburgh University Press
Hoofdstuk10
ISBN van elektronische versie9781474419710
ISBN van geprinte versie9781474419697
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit