A STRUCTURAL DYNAMIC ANALYSIS OF JOB TURNOVER AND THE COSTS ASSOCIATED WITH MOVING TO ANOTHER JOB

Gerard J. van den Berg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1116-1133
Aantal pagina's18
TijdschriftEconomic Journal
Volume102
Nummer van het tijdschrift414
StatusPublished - sep-1992

Citeer dit