A study of mutual fund selection behavior

Nazim Hussain, Salman Ali Qureshi, Abrar Ahmad

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235-241
Aantal pagina's7
TijdschriftActual Problems of Economics
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit