A study of the η Carinae Region

Bartholomeus Jan Bok

Onderzoeksoutput

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Rhijn, P.J. van, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning6-jul-1932
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1932

Citeer dit