A Survey of Computational Semantics: Representation, Inference and Knowledge in Wide-Coverage Text Understanding

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)336 - 366
  TijdschriftLanguage and Linguistics Compass
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit