A system of temporally relative modal and deontic predicate logic and its philosophical applications

acobus Adrianus van Eck

Onderzoeksoutput

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er wordt een korte schets gegeven van de momenteel gangbare systemen van deontische logica. Kenmerkend voor de taal van een deontische logica is dat naast de logische operatoren ook deontische operatoren 0 (voor'0ught') en P (voor'Permitted') als constanten worden geïntroduceerd. We onderscheiden twee soorten systemen, monadische en dyadische al naar gelang deze 0 en P als unaire danwel binaire connectieven worden behandeld. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Hubbeling, H, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1981

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Deontische logica , Modale logica
  • logica, argumentatieleer

Citeer dit