A system to identify local industrial development potentials

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)141 - 164
Aantal pagina's24
TijdschriftEuropean Planning Studies
Volume2
StatusPublished - 1998

Citeer dit