A SYSTEMIC NON-LYTIC STATE AND LOCAL THROMBOLYTIC FAILURE OF ANISTREPLASE (ANISOYLATED PLASMINOGEN STREPTOKINASE ACTIVATOR COMPLEX, APSAC) IN ACUTE MYOCARDIAL-INFARCTION

J BRUGEMANN, J VANDERMEER, BH TAKENS, H HILLEGE, KI LIE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)355-358
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish heart journal
Volume64
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec-1990

Citeer dit