A Tale of Two Sexes

Marian Joels*, Carol Mason

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1196-1199
Aantal pagina's4
TijdschriftNeuron
Volume82
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 18-jun-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit