A tale of two systems: Questioning land tenure reform in China

Yongjun Zhao

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)10
  TijdschriftThe Newsletter
  Nummer van het tijdschrift52
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit