A Taxonomy for In-depth Evaluation of Normalization for User Generated Content

Rob van der Goot, Rik van Noord, Gertjan van Noord

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    76 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten