A Theory of Argument

Jan Albert van Laar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285-290
Aantal pagina's6
TijdschriftArgumentation
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2009

Citeer dit