A thermo-mechanical study of mode I, small-scale yielding crack-tip fields in glassy polymers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
382 Downloads (Pure)

Samenvatting

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerPII S0749-6419(02)0009-8
Pagina's (van-tot)1395 - 1423
Aantal pagina's29
TijdschriftInternational Journal of Plasticity
Volume18
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit