A threshold uncertainty investment model for the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)665-673
Aantal pagina's9
TijdschriftApplied Financial Economics
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 23-aug-2006

Citeer dit