A troubled past - 17th-century city histories of Amsterdam

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)53-74
Aantal pagina's22
TijdschriftZeitschrift für Historische Forschung
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit