A true love story: Young people’s romantic and sexual development in the context of everyday life

Wieke Geertruida Dalenberg

Onderzoeksoutput

1042 Downloads (Pure)

Samenvatting

Seksualiteit van jongeren wordt in de onderzoekswereld vooral bekeken door te focussen op seksueel gedrag en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan (bijv. SOA’s). Maar seksualiteit bestaat uit veel meer dan alleen seks. Om een beter beeld te krijgen van de ontluikende seksuele ontwikkeling van jongeren, volgde Wieke Dalenberg het dagelijks leven van jongeren met behulp van een weblog dagboekonderzoek.

Om een antwoord te geven op de vraag hoe jongeren zich ontwikkelen op romantisch en seksueel gebied, voerde Dalenberg en collega’s verschillende dagboekstudies uit onder zo’n 300 jongeren (12-17 jaar). Een deel van die jongeren vulden gedurende twee jaar weblog vragenlijsten en dagboeken in. Met dit exploratieve onderzoek hebben Dalenberg en collega’s een uniek inzicht gekregen in het dagelijks leven van adolescenten en hun beleving van seksualiteit.

Alles bij elkaar genomen laat dit proefschrift zien dat de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten in het dagelijks leven omschreven kan worden als een true love story: In het dagelijks leven zijn adolescenten vooral georiënteerd op de romantische aspecten van seksualiteit en minder op expliciete seksuele ervaringen (geslachtsgemeenschap-gerelateerde onderwerpen). Dit proefschrift was een eerste poging om het, normaal gesproken onzichtbare, gedachtengoed over de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten in kaart te brengen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmerman, Greetje, Supervisor
  • Geert ,van, Paul, Supervisor
Datum van toekenning21-nov.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6332-100-6
Elektronische ISBN's978-90-367-9394-0
StatusPublished - 2016

Citeer dit