A two-dimensional computational methodology for high-speed dislocations in high strain-rate deformation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1 - 18
Aantal pagina's18
TijdschriftComputational Materials Science
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit